البرز

آیا قیمت قابل مذاکره است؟ درصورتی که مایل هستید برروی قیمت با خریدار توافق کنید این گزینه را تیک بزنید
5 روز قبل
3 هفته از هم اکنون
14
48 تومان
3 سال قبل
6 سال از هم اکنون
89